KIMENŐ

Minden nőnek elérhető

E-mail: info [kukac] kimeno [pont] hu   ·   Telefon: +36 20 338-3315

Adatvédelmi Nyilatkozat

Adatkezelési szabályzat

Az Adatkezelési Szabályzat célja, hogy a Kritik Web Kft által üzemeltetett KimeNŐ élmény-és önismereti szolgáltatások vásárlása, felhasználása és a www.kimeno.hu honlapon történő regisztráció  profil alkalmazás, és hírlevél küldés során kezelt adatokra vonatkozó adatkezelési elveket rögzítse összhangban a hatályos szabályozással: a 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról („Infotv.”), az 1995. évi CXIX. törvény a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről,  és az 1998. évi VI. törvény az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során.

Kezelt adatok köre

A honlapon történő vásárlás, aktiválás és regisztráció során kért adatokon túl (név, cím, email-cím, telefonszám, születési év, hónap, nap) önként megadhatók további adatok (végzettség, érdeklődési kör, személyes motiváció). A www.kimeno.hu oldalon a profil részeként egyéni naplózás valósul meg, a közösségi felületen pedig fórumot üzemeltetünk, amelyen a felhasználók maguk döntenek a nyilvánosságra hozott tartalmakról.

A vásárlás során kiszállítás esetén a szállításba bevont partner, átvevőhely kiválasztása esetén az átvevőpont számára a feladat ellátásához (kézbesítés, és jogosult személynek történő átadás) szükséges adatok kerülnek továbbításra.

A szolgáltatás kiválasztásakor a szolgáltató számára a felhasználási jogosultság igazolásához és időpont egyeztetéshez szükséges adatok kerülnek továbbításra (név, email cím, telefonszám, kártyaszám).

A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: IP szám, valamint a Google Analitycs által gyűjtött böngészőprogram adatai. A Google Analitycs által gyűjtött adatokat a Google tárolja.  A Kritik Web Kft biztosítja, hogy ezen, automatikusan rögzített adatok egyéb felhasználói Személyes adatokkal – a törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kerülnek összekapcsolásra.

Az adatkezelés időtartama

A Kritik Web Kft. a felhasználók adatait a Felhasználó által kért regisztráció megszűntetéséig kezeli elektronikus módon. A felhasználó adatainak törlését és hírlevélről történt leiratkozást 72 órán belül teljesítjük. A szolgáltatók a szolgáltatás felhasználást követően a felhasználó adatait a továbbiakban nem használják fel, megsemmisítik. A szolgáltatások igénybevételével kapcsolatos adatokat a felhasználást követően kizárólag a Kritik Web Kft. a Felhasználó leiratkozásáig.

Az adatkezelés célja a www.kimeno.hu weboldalon elérhető szolgáltatások nyújtásának biztosítása, személyre szabott tartalmak és hirdetések megjelenítése, statisztikakészítés, az informatikai rendszer technikai fejlesztése, a felhasználók jogainak védelme. A Kritik Web kft. a megadott Személyes adatokat az e pontokban írt céloktól eltérő célokra nem használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása - hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel - a Felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges kizárólag.

Az adatkezelés a KimeNŐ élmény-és önismereti csomagok és a www.kimeno.hu oldalon elérhető szolgáltatások Felhasználóinak önkéntes, és részletes tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján történik.

A Felhasználó által megadott adatok megfelelősségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely Felhasználó e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősség-vállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a felhasználót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.

A személyes adatokban bekövetkezett változás a profiloldalon történő egyéni módosításokkal rögzíthető. Az adatkezeléssel kapcsolatban (kezelt adatokra, adatkezelőkre vonatkozó kérdések), további információk és kérések az ügyfélszolgálat számára írásban megküldött email (info [kukac] kimeno [pont] hu) vagy postai tértivevényes levél formájában kérhető. Az információnyújtásra a Kritik Web Kft. számára 30 munkanap áll rendelkezésére.

Jogérvényesítés és jogsérelem kezelése

Felhasználó jogérvényesíti lehetőségeit az Infotv.,valamint az 1959. évi IV. tv. (Ptk.) alapján bíróság előtt gyakorolhatja.

Bármilyen Adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel ezen túlmenően kereshető a Kritik Web Kft. ügyfélszolgálata: info [kukac] kimeno [pont] hu, telefonszám:  0036 20 338 3315.

Adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-93664/2016.