szakemberek

Kánya Kinga

Szervezetfejlesztő, közösségfejlesztő, tréner, gyászkísérő

Szociológusként végeztem a Pécsi Tudományegyetemen. 2002 óta hazai és nemzetközi civil szervezeteknél dolgozom esélyegyenlőségi programokban, kooperatív közösségfejlesztő folyamatokban, munkaerő-piaci programokban és konfliktuskezelés területén projektvezetőként, trénerként, egyéni tanácsadóként és mediátorként. Vállalati tréningeket tartok (onboarding és szemléletformáló tréningek) és CSR stratégia fejlesztő programokat fejlesztetek és vezetek. Szervezetfejlesztőként vállalkozásokat, szervezeteket és intézményeket segítek rendszereik, működési folyamataik kialakításában, átalakításában és a változások menedzselésében.

Külső szakemberként dolgozom számos hazai és nemzetközi civil szervezettel, elsődlegesen a női esélyegyenlőségi és fogyatékosságügyi területen, antidiszkriminációs és szegregáció ellenes közösségfejlesztő programokban. A veszteség feldolgozás és a gyászolók kísérése az egyik hangsúlyos területté vált az évek során az életemben, amely a fejlesztői és esélyegyenlőségi munkám részévé is vált.

Alapelveim
 • Bizalom: támogató légkör és partnerség az együttműködés során
 • Biztonság: egyéni, csoportos és szervezeti szinten is a fejlődés feltétele a folyamatokban
 • Következetesség és rugalmasság: az együttműködés célja felé vezető út során követezetes folyamatvezetés. Rugalmasság az aktualitások és friss helyzetek beillesztésében. A hosszútávú célok és az aktualitások dinamikájában haladunk.
 • Bátorság és fokozatosság: lendület az új irányokba való elinduláshoz, és biztonságos lépések meghatározása, amelyek a fokozatosságot teszik lehetővé.
 • Kölcsönösség: együttműködés, kölcsönös reflektálás
 • Kreativitás: újszerű szempontok és módszertanok
 • Hitelesség: önfejlesztés és önreflexió megvalósítása
Szakmai megközelítésem
 • Valódi igényekre reflektáló folyamatok
 • Folyamatszemlélet
 • Rendszerszemlélet
 • Módszertani sokszínűség
 • Forrásbővítő szemlélet – erőforrásokra, szinergiákra építő megközelítés
 • Nyílt kommunikáció és minősítésmentes visszajelzési rendszer
 • Képessé tevés és tudatosságnövelés: a tanácsadás, a mentorálás és a coaching módszerek helyzetfüggő aránya
 • Egyéni / csoport / szervezetdinamika helyzetfüggő meghatározása

További információ: www.kanyakinga.hu