Coaching

Egyéni fejlesztés a tanácsadás, a coachingalapú támogató beszélgetés és a mentorálás egyénre szabott kombinációja.

Az egyéni fejlesztés során letisztázzuk a fejlesztési igény okát (elakadás, visszatérő és meg nem oldott helyzetek, továbblépés igénye, változtatási igény, válsághelyzet megoldása, stb.). Meghatározzuk a résztvevő egyéni céljait és prioritásait ezután meghatározzuk a fejlesztő munka célját és folyamatterv készül részcélok meghatározásával, amelyet megvalósítunk.

Támogatás, képessé tevés, tudatosságnövelés  a sikeres, hatékony és proaktív működésed érdekében.

A közös munka személyes szinten során hangsúlyos:
– egyéni perspektíva tágítása
– felelem-motiváció (mit szeretnék elkerülni) átfordítása cél-motivációvá (mit szeretnék elérni)
– erőforrás bővítés (meglévő tudatosítása, további erőforrások rendelése a célokhoz)
– döntési pontok meghatározása, döntéshozatal fejlesztése
– egyéni szükségletek beazonosítása és szükségletek képviseletének, kommunikációjának fejlesztése
– vezetői kompetenciák fejlesztése
– az egyén felelősségi területeinek tudatosítása – ezeken a területeken kontroll megerősítése
– kontextus tudatosítása
– együttműködési készség fejlesztése
– idő- és kapacitáskezelés fejlesztése

Vállalkozásfejlesztés, szervezetfejlesztés során egyéni munkában a fentiek mellett kiemelten fontos területek:
– Vezetői és menedzsment készségek fejlesztése;
– Delegálási feladatok;
– Működési és szakmai struktúrák kialakítása;
– Támogató szövetségesi rendszer kialakítása;
– Egyéni motivációk és munkához kapcsolódó tevékenységek tudatosítása és szükség esetén különválasztása;
– Az egyéni és szervezeti fejlesztési folyamatok egymáshoz való viszonyát tudatosítjuk és dinamikusan követjük.

Az egyéni fejlesztés során az életterületeket egymással kölcsönhatásban kezeljük. Az életkerék elkészítésével ezek összefüggéseire reflektálunk, a változásokat elemezzük és tudatosítjuk.

A hatékonyság kulcsa: a kis sikerek sorozata – amely fokozatosan erősít meg – és teszi lehetővé, hogy sokkal tágabban lássa az egyén a személyes lehetőségeit.

Az egyéni fejlesztési folyamat a közösen meghatározott cél szerint változó hosszúságú. Amit eközben megélsz:
– külső szempontok az átgondoláshoz
– közös gondolkodás
– szokásaid, és automatizmusaid tudatosítása
– döntéstámogatás
– a céljaid eléréséhez szükséges kompetenciáid fejlődése
– rendszeres konzultáció, rugalmas jelenlét
– tanácsadás – ismeretátadás
– közvetlen és bizalomteli együttműködés
– képessé tétel – erősségeid tudatosítása és használata
– bátorítás és megerősítés az új irányokba való elinduláshoz

Egyéni fejlesztésen részt vevők visszajelzéseit ITT olvashatod.