Egyéni

Vezetői tanácsadás, szervezetfejlesztés

A jól működő szervezetióekben / vállalkozásokban is dinamikus folyamatok zajlanak, amelyek sokféleképpen jelenhetnek meg:
– létszámnövekedés, bővülés
– fejlesztési irányok bővülése, lehetőségek, amelyek stratégiát, tervezést igényelnek
– motiváció csökkenés, létszámcsökkenés
– szervezeten belüli konfliktusok, akár szemléletbeli különbségek a vezetők között
– szervezeti struktúra változás, vezetői attitűdök változása
A változásokkal a vezetők szembesülnek – akár úgy, hogy időben tervezhető módon előkészülnek rájuk, akár hirtelen, krízishelyzetek formájában is kialakult szituációk formájában.

Ezért a szervezetfejlesztés része – vagy kiinduló pontja az egyéni konzultáció és vezetői tanácsadás, akár folyamatként is.

Vállalkozásfejlesztés, szervezetfejlesztés során egyéni munkában fontos területek:
– Vezetői és menedzsment készségek fejlesztése;
– Delegálási feladatok;
– Működési és szakmai struktúrák kialakítása;
– Támogató szövetségesi rendszer kialakítása;
– Egyéni motivációk és munkához kapcsolódó tevékenységek tudatosítása és szükség esetén különválasztása;
– Az egyéni és szervezeti fejlesztési folyamatok egymáshoz való viszonyát tudatosítjuk és dinamikusan követjük.

A pénzügyi stratégia és menedzsment, tudatosság és tervezés a vezetői feladatok egyik meghatározó része – ez a szakmai és operatív szempontok mellett szintén meghatározó része az egyéni fejlesztő munkának.

A helyzetfüggő vezetési szemlélet, a munkatársak motiválása és kapacitás menedzsment szempontjából is meghatározó önreflexiós irány, amely szintén a szervezeti működést, kultúrát és a munkatársak közötti együttműködést, ezen keresztül a hatékonyságot meghatározó tényező.

A hatékonyság kulcsa: a kis sikerek sorozata – amely fokozatosan erősít meg – és teszi lehetővé, hogy sokkal tágabban lássa az egyén a személyes lehetőségeit.

Az egyéni fejlesztési folyamat a közösen meghatározott cél szerint változó hosszúságú. Amit eközben megélsz:
– külső szempontok az átgondoláshoz
– közös gondolkodás
– szokásaid, és automatizmusaid tudatosítása
– döntéstámogatás
– a céljaid eléréséhez szükséges kompetenciáid fejlődése
– rendszeres konzultáció, rugalmas jelenlét
– tanácsadás – ismeretátadás
– közvetlen és bizalomteli együttműködés
– képessé tétel – erősségeid tudatosítása és használata
– bátorítás és megerősítés az új irányokba való elinduláshoz.

Kánya Kinga
06-20-338-3315