Egyéni

Segítő beszélgetés és rendszerezés

Mikor?
> Ha összesűrűsödnek a máskor könnyen kezelhető helyzetek,
> Változás előtt állsz, vagy éppen már benne vagy,
> Éppen szükséged van egy külső szempontra, hogy ráláss a helyzetedre,
> Gyászolsz, veszteség ért, és úgy érzed nehezen éled meg a hétköznapokat
> Nőként kerültél igazságtalan, méltatlan helyzetbe, bántalmazás ért

Mi történik a közös munkánk során?
– támogató figyelmet kapsz – ami csak neked szól
– segítő kérdéseken keresztül rálátsz a helyzetre több oldalról
– beazonosítjuk a félelmeket és megnézzük, hogyan befolyásolják a döntéseket, cselekvést
– a „mit szeretnék elkerülni?” motivációt „mit szeretnék?” motivációvá alakítjuk
– feltérképezzük az erőforrásokat (meglévő tudatosítása, további erőforrások rendelése a célokhoz)
– sokat foglalkozunk a döntéssel – mikor van a döntésnek ideje, hogyan lehet előkészíteni és a döntési pontok megtalálása – nem mindig akkor érdemes dönteni, amikor mások várják.
– a szükségletek beazonosítása és a szükséglet alapú kommunikáció, együttműködés feltételei – amely egyben azt is jelenti, hogy mások szükségleteinek feltárása is megtörténik, a sajátunkat pedig képviseljük – kiemelten hangsúlyos.
– a saját élet feletti tudatosság és kontroll kialakítása, amelynek során akár további ismeretek szerzése, tanulás is megtörténik
– a saját növekedési területed kirajzolódása is megtörténik – mi az az életterület, kapcsolat, amely változik, fejlődik azáltal a helyet által, ami a közös munkánk kezdetén látszott
– szervezői, vezetői kompetenciák fejlesztése is része az egyéni folyamatunknak, amennyiben ezzel kapcsolatos élethelyzetben vagy
– kapcsolódás önmagadhoz azokon a témákon keresztül, amelyekről beszélünk – ezeken keresztül haladsz az önismeretedben, önreflexiós munkádban
– a kölcsönhatásokat is beazonosítjuk – az élet sok területének egymásra hatása, a környezeti hatások sokfélesége miatt az egyik életterületen felmerülő helyzet hatása más életterületeken jelenhet meg – ezért érdemes rendszerezetten ránézni a narratívákra, feltételezett és valós ok-okozati helyzetekre.

Vállalkozásfejlesztés, szervezetfejlesztés során egyéni munkában a fentiek mellett kiemelten fontos területek:
– Vezetői és menedzsment készségek fejlesztése;
– Delegálási feladatok;
– Működési és szakmai struktúrák kialakítása;
– Támogató szövetségesi rendszer kialakítása;
– Egyéni motivációk és munkához kapcsolódó tevékenységek tudatosítása és szükség esetén különválasztása;
– Az egyéni és szervezeti fejlesztési folyamatok egymáshoz való viszonyát tudatosítjuk és dinamikusan követjük.

Az egyéni fejlesztési folyamat a közösen meghatározott cél szerint változó hosszúságú. Amit eközben megélsz:
– külső szempontok az átgondoláshoz
– közös gondolkodás
– szokásaid, és automatizmusaid tudatosítása
– döntéstámogatás
– a céljaid eléréséhez szükséges kompetenciáid fejlődése
– rendszeres konzultáció, rugalmas jelenlét
– tanácsadás – ismeretátadás
– közvetlen és bizalomteli együttműködés
– képessé tétel – erősségeid tudatosítása és használata
– bátorítás és megerősítés az új irányokba való elinduláshoz

Egy alkalommal, vagy hosszabb közös folyamattal is dolgozunk.

Egyéni fejlesztésen részt vevők visszajelzéseit ITT olvashatod.